Privacy Verklaring AVG

Privacy verklaring wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


M. Tijssens-Klijnsma h.o.d.n. Klijnsma Massage gevestigd aan de Bredaseweg 458 te 5037 LJ Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

M. Tijssens-Klijnsma
Bredaseweg 458
5037 LJ  TILBURG

Telefoon               : 06  303 19 426  
Internet                :
www.klijnsma-massage.nl
E-mail                   :

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

M. Tijssens-Klijnsma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-          Voor- en achternaam

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. door correspondentie en/of telefonisch

-          Bankrekeningnummer

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

M. Tijssens-Klijnsma verwerkt als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, gegevens m.b.t. gezondheid.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M. Tijssens-Klijnsma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van uw betaling

-          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-          U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-          U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-          Om de behandeling van uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.


M. Tijssens-Klijnsma verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de behande- ling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M. Tijssens-Klijnsma noteert uw persoonsgegevens, zoals hierboven in deze verklaring aangegeven, en persoonlijke (medische) gegevens op een intakeformulier (anamnese- formulier). Dit formulier wordt ten hoogste 5 jaar bewaard. Deze termijn kan worden verlengd wanneer u gedurende deze 5 jaar regelmatig als cliënt afspraken maakt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

M. Tijssens-Klijnsma verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van uw behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M. Tijssens-Klijnsma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. M. Tijssen-Klijnsma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M. Tijssens-Klijnsma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en eventueel Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

M. Tijssens-Klijnsma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M. Tijssens-Klijnsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

 

 

Contact

06-30319426

Bredaseweg 458
5037 LJ Tilburg

Social Media

Bank : Rabobank Tilburg e.o. | IBAN : NL98RABO0191818798 | KvK : KvK Brabant 61405493 | BTW-ID : NL001460175B58 | NGS-licentienummer : 455996

De praktijk is geopend op maandag tot en met donderdag